Realizator: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Partner: Fundacja Partycypacji Społecznej
Termin realizacji: 20.06.2018 – 30.09.2019
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0067/17


Celem projekt jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

Co można zyskać biorąc udział w projekcie?

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (67 Kobiet i 33 Mężczyzn), w tym:

W ramach projektu każdy z 100 uczestników otrzyma wsparcie indywidualne w postaci spotkań:

oraz wsparcie grupowe

Ponadto:

Aktualizacja 20.03.2020

Dotyczy realizacji projektu pn. Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej II, Nr RPWP.07.01.02-30-0011/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

Harmonogram staże zawodowe

Aktualizacja 07.06.2019

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0067/17 pt.,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedmiotem

rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie kursy zawodowe

Aktualizacja z dnia 06.09.2018

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0067/17 pt.
,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-
zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do
składania ofert na przeprowadzenie usług, zgodnie z przedmiotem
rozeznania wskazanym w załącznikach:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

 

Harmonogram wsparcia

0. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

0.0 Formularz zgłoszeniowy

0.1 Ankieta kwalifikacyjna

0.2 wywiad z komisją

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie uczestnika

3. Oświadczenia łącznie

4. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

5. Umowa uczestnictwa w projekcie

Harmonogram wsparcia - zmiana 1

Harmonogram wsparcia - zmiana 2

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - WSP

 

 

BIURO PROJEKTU
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
690 937 666
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.
Wartość dofinansowania 836 459,50zł.

Aktualizacja 07.05.2019

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0067/17 pt. ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedmiotem

rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie kursy zawodowe

 

Aktualizacja 25.01.2019

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0067/17 pt.
,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-
zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do
składania ofert na przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedmiotem
rozeznania wskazanym w załączniku.

 

Aktualności z dnia 12.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu  ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0067/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/ kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

 

Aktualności z dnia 24.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu  ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0067/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/ kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.