baner

Realizator: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Partner Ponadnarodowy 1 - CENTRO DE INNOVACION PARA LA FP DE ARAGON (Hiszpania)
Partner Ponadnarodowy 2 - ASSOCIAZIONE "LET'S KEEP LEARNING" ONLUS (Włochy)

Termin realizacji: od 2020-01-01 do 2020-05-30
Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0011/18

Numer projektu: W.15.I.2019

Wartość projektu: 98 624,00
Kwota dofinansowania z UE: 98 624,00

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie do realizacji gry symulacyjnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczenie społecznym, mającej na celu przełąmywać ich bariery, zwiększyć motywację i pomóc w aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Osoby bez zatrudnienia (bierne zawodowo, bezrobotne) w tym:

-osoby z niepełnosprawnościami (stopień znaczny lub umiarkowany)

-korzystających z pomocy społecznej

-korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

-spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego.Grupa oddalona od rynku pracy, wymagająca aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej.

Działania skierowane do grupy docelowej:

Udział w testowaniu gry symulacyjnej (2 grupy testowe po 12 osób w każdej)

Grupie docelowej projektu standardowego, czyli osobom poszukującym zatrudnienia, będącym w trudnej sytuacji, gra ułatwi przebycie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej. Gra pozwoli uczestnikom przeanalizować swoje zachowania, zdobyć większą świadomość konsekwencji swoich zachowań, nabyć nowe kompetencje społeczne - poznać nowe narzędzia radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi, w konsekwecji stymulując zmianę nawyków i ułatwiając uporanie się z sytuacjami w codziennym życiu.

Dane kontaktowe dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

NUMER TELEFONU: +48 616 621 160
ADRES E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.