Nowe TIK – nowe kompetencje – nowe możliwości – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Realizatorzy: WSP sp.z o.o. + BRC Consulting

Termin realizacji: 2017.01.01 – 2018.01.31

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie, powiaty: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski

Oferujemy: kursy komputerowe

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:

1Szkolenia DIGCOMP poziom A w 5 obszarach zgodnie z ramą Digital Competence Framework:
Program szkolennia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja ‐ 12h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 18h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 12h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 12h

2. Szkolenia DIGCOMP poziom B w 5 obszarach zgodnie z ramą Digital Competence Framework:
Program szkolennia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:
Obszar 1. Informacja ‐ 15h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 21h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 36h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 15h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 15h

3. Egzaminy kompetencyjne:
Wszyscy Uczestnicy Projketu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji,
Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP,w wyniku której minimum 70% Uczestników Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakreesie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B – Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych,w każdym module i dla każdej kompetencji.

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji.
 
BIURO PROJEKTU: ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław,
tel. 570 177 987
mail: projekty@brcon.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o zatrudnieniu

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Harmonogram szkolenia gr. A1

Nowe TIK – nowe kompetencje – nowe możliwości